اس ام اس سازان برتر سلام اسم من مهرداد علیزاده است وامروز یعنی 1392/8/20 شروع کردم به اپدیت بلاگ http://jokforyou.mihanblog.com 2020-03-26T00:54:52+01:00 text/html 2014-03-13T08:12:08+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده فلسفی http://jokforyou.mihanblog.com/post/154 <div><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><br></p><div><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp; انتقاد هم مانند باران ، باید آنقدر نرم باشد<br>تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود . . .</span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span></span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br>مشکل فکر های بسته این است<br>که دهانشان پیوسته باز است . . .<br></span><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_75.html" title="اس ام اس" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32);"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span></span></a></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br>عشق مثل عبادت کردن می مونه<br>بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .</span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span><br>خاموش کردن شمع فردی دیگر<br>باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر&nbsp; نور افشانی کند . . .</span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span><br>نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمیکند<br>من از سکوت موریانه میترسم . . .</span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span><br>هرگز از سمت جلو به یک گاو<br>از سمت عقب به یک اسب<br>و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید . . .<br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span></span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br>تونل ها به ما آموختند<br>که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست . . .<br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span><br>بخشش کنید اما نگذارید از شما سو استفاده شود<br>عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود<br>اعتماد کنید اما ساده و زود باور نباشید . . .<br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span></span></p><p style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br>بهترین راه برای اینکه یک “قانون بد”&nbsp; لغو شود<br>استمرار زیاد به اجرای آن قانون است . . .<br><span style="color: rgb(250, 128, 114);">********اس ام اس فلسفی*********</span></span></p></div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="5">ادامه مطلب</font></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></div> text/html 2014-03-12T10:09:19+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده ..( http://jokforyou.mihanblog.com/post/152 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سر چهار راه یه وانت از چراغ قرمز رد شد ، پلیس تو بلندگو گفت : وانت کجا میری ؟ </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">وانتیه تو بلندگوش گفت : دارم می رم خونه ! </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">این جور ملتی هستیم ما خلاصه !!! :)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">صادرات شامپو سیر پرژک به کشورهای عربی به نوعی جنگِ خیلی نرم محسوب میشه!</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">چون هر عربی که بره مغازه و بخواد شامپو پرژک بخره موقع تلفظ اسمش خفه میشه :))))))</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Arial, sans-serif" size="7">ادامه مطلب</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> text/html 2014-03-08T17:02:40+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده مورد داشتیم http://jokforyou.mihanblog.com/post/150 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4">مورد داشتیم که نماز وحشت بر مردم واجب شده ولی نه به خاطر زلزله و حوادث طبیعی بلکه یه بار تو روز روشن یه خانمی بدون آرایش وارد اجتماع شده!!!</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگه شنا واقعا لاغر میکنه پس نهنگ چی میگه !؟</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4">همین موضوع در خصوص گیاهخواری لاغری و گاو هم صدق میکنه !</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="7">ادامه مطلب&nbsp;</font></span></p> text/html 2014-02-23T12:25:22+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده جک http://jokforyou.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;"><div><font size="3">تو مترو دختره با&nbsp;تلفن&nbsp;:من الان مترو میردامادم تا ۵ دقیقه دیگه&nbsp;میرسم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یه&nbsp;وقت&nbsp;نری رضا !</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;پیرمرد داد زده :دروغ&nbsp;میگه&nbsp;رضا، مترو انقلابه!&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برو واینسا......!!!!!!</font></div></div> text/html 2014-02-23T11:26:42+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده ایرانسل http://jokforyou.mihanblog.com/post/147 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">آقا این ایرانسل خیلی موزیه!</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">مسیج نمیده نمیده درست همون زمانی که منتظر یه اس ام اس فوری فوتی هستی خودشو مسابقشونو ویترین و همه آبا اجدادش رگباری میریزن سرت!!!</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">تجربه کردم که میگما :|</span> text/html 2014-02-23T11:22:34+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده جوکککککک http://jokforyou.mihanblog.com/post/146 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">عکاس سرکلاس درس اومده بود تا از بچه‌هاى کلاس عکس یادگارى بگیره،</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">معلم هم داشت همه بچه‌ها را تشویق می‌کرد که دور هم جمع بشن</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">معلم گفت: ببینید چقدر قشنگه که سال‌ها بعد وقتى همه ‌تون بزرگ شدید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">به این عکس نگاه کنید و بگید:</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">این احمده ،الان دکتره ، یااون مهرداده ، الان وکیله</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">یکى از بچه‌ها ازته کلاس گفت : اینم آقا معلمه، الان مـــــــــــــرده !</span> text/html 2014-02-23T11:09:59+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده j0k http://jokforyou.mihanblog.com/post/145 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">لذتی که تو کتک زدن داداش کوچیکت هس تو کتک زدن بروسلی نیس&nbsp;</span><div><br></div><div><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="7"><span style="line-height: 20.399999618530273px;">ادامه مطلب ...</span></font></div> text/html 2014-02-23T11:05:53+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده O: http://jokforyou.mihanblog.com/post/144 <font size="3"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">سعی کن آرزوی دیگران باشی!</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.399999618530273px; text-align: right;">نه آویزون دیگران...</span></font> text/html 2014-02-05T11:12:03+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده دقت کردین http://jokforyou.mihanblog.com/post/142 دقت کردین مارمولکا جوری که راه میرن انگار دستشویی دارن text/html 2014-02-05T11:00:58+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده فیسبوک http://jokforyou.mihanblog.com/post/141 <font size="4">طرف تو فیسبوک محل زندگیشو زده بود پاریس</font><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;2 ساعت پیش در صف دریافت سبد کالا رویت شد&nbsp;</font></div> text/html 2014-02-05T10:55:36+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده O)o http://jokforyou.mihanblog.com/post/140 <font size="3">ادم باید دلش پاک باشه حموم واینا بهونست</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> text/html 2014-01-24T05:50:17+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده جک jadid (: http://jokforyou.mihanblog.com/post/138 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><font size="4">سلام, چطورین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></font><font size="4">&nbsp;&nbsp;اینم یک سری که نه 2 ,3 سری جک اونم یک جا توپپپپپپ در</font>&nbsp;<div><font size="7">ادامه مطلب ...</font></div> text/html 2014-01-24T05:43:15+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده اس ام اس فلسفی http://jokforyou.mihanblog.com/post/137 <font size="5">سلام دوباره مطبب گزاشتم چون سرم شلوغ بود و... نتونستم بزارم اینم یه خیلی اس ام اس فلسفی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><font size="5">&nbsp;در </font><font color="#ff0000" size="7">ادامه مطلب&nbsp;</font> text/html 2014-01-18T16:03:42+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده عید مبعث http://jokforyou.mihanblog.com/post/135 <div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b>به نام خدا&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b>عید مبعث مبارک باد</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div><font size="2"><b>(مدیریت وبلاگ)</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;<font color="#ff0000" size="5"><b>به خاطر این عید بزرگ یه صلوات و یه نظر بزارید&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img class="rg_i" name="dzTmUcNJb0E8bM:" data-sz="f" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUUERQUFBUUFBQUFRAVFBQPFRUUFREWFhQVFRQYHCggGBwlGxUVITIhJSksLi4uFx8zODYsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy4mICQsLCwsLC0sLCwsLSwsKzQsLSwsLCwsLCwsLCwsLC8sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAADBAIFAAEGBwj/xABCEAACAQIEAwYCBwYFAgcAAAABAgADEQQSITEFQVEGEyJhcYGRoTJCUrHB0fAHI2JygpIUM1Oy4cLxFRZDg5Oi0v/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAtEQACAgIBAwIEBQUAAAAAAAAAAQIRAyESBDFRE0EyYXHhBSKBkcEUI6HR8P/aAAwDAQACEQMRAD8A8vmEzJk6D6YyYJkkBANzYE0saUC0AgjzTPIusgTAGEE2HgqTQmWAZIuZtoImAEpGO0zEVnVdj+ylbGnNrTog2asRvbdaY+sfPYfKG6IlJRVsQwGAq13FOihdjyHIdSdgPMz0Ls/+zimlnxh7xt+5W4pj+Y7v8h6y9NfA8LpBbhL65R46tQ9TzPqbAeU5Hi/7Qq1S4w6iiv2jZ6h/Bfn6zJuUuxyOeTL8Gl5PRrU6SADJTRRoPDTUD7hKrE9qcGm9dD/Lep/tBnk2IxFSqc1V2c9WYt8L7TBTj0vIXSr3Z6X/AOd8Ff8AzT/8dT/8x7Cdo8LU0SslzyJyH4NaeRf4eZ3Meki39PH2PcLg/nNXInkfCuMV6B/dubfYPiQ/08vaegdn+0aYgZT4Kg3S+h81PP0mcoOJlLE4nR0asdpmVygHbSGpuRvKo5pRvsPTUiryV5Yyo2JIMOu2/lKvjVSoyGlhyBUZbl72yJzN+RNjb0PMTm8NhauBxaFmXuqi2HhLVX0AYM2yhW8Q9bGYzySi1S1dN+P9l4wTT3vwd1JCaEkJsZmCSE0JOSVZq83NWm4IPkcrMtCOshOg+hNGYJu0mtO8AgJMPNshEGYBJnkZG8msAnTMNmi0mpgBGkFSFWdN2U4FTqBsTizkwtI+InQ1X/005nzt6DyN0RKSirY12I7Gf4j9/ifBh111OXvLb68kHM/DrLvtD29VB3HDwoVRl7/KAqgaWpJt/UdOgO85/tR2qqYv93THdYdbBaI0zAbF7fJdh57yhRJTje2YrG5vlP8ARBi7Oxd2LMxuWYliT5kwiJNIIzh0lzYNQoxtKMlRSMAQUbAdzBNQjtpErIIK9qNpOixUgqSCDcEbgiOMkVI1gk9I7PcV7+mG2YaOPPqPIy/oteeW9n8caFUE/Rbwt6Hn7fnPSaFUdZzzjTOPLj8FkKXT4SBkqFcQ7AMJCZy7XcXwFE5Wfm7kD+VTlXfloT7wnEuErXp5XZgQcwZDlN/xHlC4YEoCxvlapbS2gLKo+Edt/wBohuKs55yalaK6i7iy1VsxvbLmqKQBuWygKfI+14wIDjeN7umQtzUcWRRqfNrdBI4HGpUAGZM+UM1MMCw0F7re43k67Fk21Y2JuZMgg3eZNTcWD5RqpA5I44gStp0n0IHLGadhAMZEvAGKjiK1JhaRgEZgM2RMAgGwYWnBqIamIBYcMwiu16jZKa61HGptyVBzc7Ae+wMe4zxRq+VQO7o0hlo0AfCi9T9pjzaVtLa3Le3nD5YIrdkaYhkEiqzouzfCjVBCd13hVmBqDvAqA5BlS1iS2a5INgosNYDKQR3DLMxuDanUKPbOPpBbWB8raaix94agkEMcpiFg0k5BQ3MmTIBq0nQwYY+Jgi83Nz8FGpMjJLBBfcOxuAw5FqVWsw/9Rwlv6UJsPvnQYXiFOsS9K4F9VIsVJ5TgmWXfZWqVq5fti1t7kaj8ZlOKqzKWNLZ22HeWNIympVxrbMbb2VmsRyva02OO00+kKg8+7Y/IXM5VnxvtJHPPG32Rc0a4HeLz0ZfR9P8AcDLC/wDyZ5R2m/aCtPEotGmzKoUmraovhZruGpMgYZSikEXuCZ6Bwbi6VqSupuCAcwI1vvr6zXHJSVJnHmxSjui1W1z159fKV3GME1Rc1O6VUvkqLlB1KllNwbq2UAgjkOgjwv8ArebP9XyE0r2ME2nYrw/Gd6mYo1M3ZTTe2ZWVipBsSDtoQdRaMSgx9ZaWMpMq1CaqMjEFu7+ktmcXtm0sDa9swl6jXkG1atE5kyZIIPlZngXeRqPB3nSfQkgs2ySdJYZlgCWWSySbCSJgACJlptpqAbEYpCLqIzSEAapiHAgqcMIBgEsKOKel3bU2KsKbDMOhq1LiJARq3gXyLr7eFvvYwQEpksSWJJOpJNyT1Jj1FYpQjtIwVYYCSmhNyCpqbmTUA3NiRkgIA9wnAPXqBEtfck7Acz5z0fhHBqdAeEXNtXI1OnyHkJ57wDiS4aoGdqfjfxZwwK01TQBlva7E8jtyna8H7Y4atYMyoxDPa5sLbLcgXa3S+xni9RkyZMjTTSXydfWzl6nn2j2LY07jw2t639YlisGLEtcjoNLnl5/OWwpag3PPTlr5SRphvPLy6MRp8jf3E54qTejlWWjg+IdnEbVlGbc20sPsi0lwbhR4ewfDljTYnPQYllJbZkJ1W99Rr7TrMRRuNrwRw+ZSNmXUH12+B++W+LdbW/r9zd5XKNNiZ7ShSQ1Goh52sfkbTK3albHIGvY2voAeV9dY6lXOM3M6EdGGhHxEItBDuqkjnYT1I4k1+Vv9zB41XY5jhtGtXr95Ud3HguSFRVCXIChQLXJO5JnZo1jBgSU2jFRVIh7HJkjTOgmQc58mOZiiSNOYom59EHpiEMGkMBAFaggo5UWLFYBGRIm5q8AmgjNKApiMoIAamYdZccD7I18VRatTKAAsFQk5mK720sOkpFgi0MLDU9QR6MP6b3+RJ9omGjFFtbwBmi0cpNEwtj5bj0jNMyCrHVMlAo0mHgqEmWkQYWmsAiFjdKmJoJDUxIINVMGj/SF/lNjhtP7NvMEg+xhkjCCCrSLfh3aTEJTKMnekWy1tb2tYB1A1Om9xeXXZvGmmpGINmq1GcMxt4sg8J6aKbDylDwZrPbqPul29MOCp58xoR5icksUYt8dHJkwx2XzqLA8rA/OK1Vt523HVTvKCjgcTRAFF81NVyiloNDbkRuLdYtieI4xgoYWZARVyI3jBBAtrdNcp3OxE4/RnF6Rio0+49wbF949W22a467kXPrYH3lzTEpOzvDjRVrgLmsQo5akm/uZfURpO7DHhBR8I0myUyStNWmxjZNXtMkZkEUj5XFTSSUwIEIk1PcGaYhhA0oUwDTwRWEvIOYACoIKEcyAgBaUZSL040ggHqX7JsSHo1KN/ElXMB/DUAt/9laUHbzs22GqvVWxp1KzCw+qxXOfYnP6Wld2SxOJw9VcTRpVHRGy1MqsyldCykgbjQ+oE6v8AaTxlK1Gl3IzJWYVhV5WsfD63LemUwc/5ll12Z52qxlFkaSRqlTg2JUVuLc/q/ivv+t4SnNqsaKZhmG/1h/1fn5+sggHewkA8KywIWCGNUTH6IlfREssPBUKVlhgOFvUF/ojqQdfMfERzs5hiagezWW9mFtSLBgfZp14pg6i1tdBtb9CEZTyKJyZ4GwAJJGmosCb25a2PxgnoBQCHV7323FmI8Q5bGdDj6oCvYagm3wP/ABOXooQSTz2HMCGjSK5R5MawdxUW3W3xEv6JiXZzC56tzsqk+5GUfefhGqR5dJhk7mMpJtos6LyVd+XuYm9bKBpodL+enPrrBPQYtoTrqSfu+QlTJQt2WuHoZxcMNDbmPvh1p2sLjpKWhxDKyhCGzAi99rLvbnb8Zasb07KSA2lxv0vLIxyRknsMvSbKzKKMTmNiLWzbNe/QaWk2EsmYctg7TJK01JLWfK4pSSpCAzJqe6SQTHMwGQZoBsSBF5gMmIAXDcOaqKhS37qmarXNjkVlU5ep8YNugMUNKXnAadQuyIpLV6RopoQCargXJ6EK4v5HoYrh8E9SnUqKLpSCF22t3jhEHqTf2Bgi9iCrz5bX5X6X9x8YZTO2qdnlXBUXYXFPBYrGN0NXEMlPDg+gCH1pzh0grGal2Oz7Kds3wtMUmpiogLFTmyMuY3I2IIvc8t4TjXFMJiFJVK1Ny2YL4GpBjYOwF7gkAXtoSOus5aiscpGxB00INiLjTqOYgcVdjWCwympTVzZHZQXG2UsAWBPTzjnFMAaFZqZuQD4SRa6n6J/XQy64l2so16RR8MC1rAlhZSRa4IF9OkqcZijiCjE+Jaa07MbXC3sQx0O/O3vBCb9xVRDJcG43+Pt5iRyEGxBB6EWPwhkEgkn3VxmXbmu5X818/Y9SCnQLuFUan22Fzr6CNKxXVdCOc6Xh2BWw74qv7twjK1lUvqSSRoLZtNRqLW0EFG6VnI0xaPUGg8ZhnRruNWJa4vY662v6zKcgHZdlcMWR2bRFZbNY3DkEEgjyIv6iPPjkT6Dki9jfxH4iL9kuO0adBqVY5bFmDWLBg3Kw5yWOx2CcAhM5O4KAW9b/AIXhM54yfqNSToV4lxNFBs2pOmhsSfPlEWtmNtgbX3vbQmaTDUjfKoUG9lvcgEWIFtpirc6bk6e5ks6p8aVHY9mMPlpZubm/sNB+MVxSZarj+K/x1/GXuFo5EVR9VQPgJV8ZSzg9V+Y/7ic8tnmY53kfzF38SkBieo5A7W8xoPLXrF6vEDlyENnP1V1JHOzcvvkEx/d30B15sF0999JU8Rx9MstSwGXxWW7OWB2uLeE6afnIs7oYr1Rb8L4CEu2drna9hYncBeWog27S06LGjuVNiDpr1HreMPxamLeIBmAbJq51sQNLjoZyJppVxJqsMpu1ktYNmUi5tz1vby57Q/kRCDyNvIegYTiD5VISoUOfxd29xZky6WvazNrzyaS2GoBGx1EQ4VRvRQksSVU5ieYJt+vSWSrYAeUmFnjvTZDLMk7TJcWfKQM3mkWNoPPNj6IK7QQeYzQN4AcNJhp0vYnsacYDWxNQYfCKbNXYqhduaUy2n9R0Hny9fHYHhVXDBKdFMjAFcRTYNU/mWtqT8x5Srkkc2Xq4Y3TPL+Ddosa2HFGgXK06LZxTp0s3cq5uWfKXsM9tLEZjzN4ZrUOBgMpV8Vis+oylqVLLYi/1QQv9xnc9ncdwnhvfUsPnLC2etY1mrML+FXGmm31VuT5mc1xCnU4pWbE4r91gqJu7XNiqnShS+27E2JHNrclEWYrJcvhpXfzY92gAThVYA+JMLwvDN/MpFU+mlYfKeVos7/inETW4Vi6raGtxJQANgBRpvlB5gWIHks4ujRJBIBIW2YgEhbmwueV5KN+nVRd+f4RukY0sLwfhjVnI1CIj1KlQDMERELEn1tYeZE2mGbu8/LOE9Wyljb0GW/8AOsk1tXRFDGUEFTp7GxsbgG2hItcA+Vx8RGUI2uL9JAOmxD4KnQCoWq1CARe9lJGt76KL8l18+cq0VDzKHz8a/Eaj4H1iqCO4LBVKptTUm252UerHQQV7EjhHtcDMOqnPb1tqPe0FhsUVJzEsMpAUnMAdwLHlcC4limEpJ9PELccqStVP92gk3xGHOjvVqeb0lb2DZg49jBWyrp4k7EBkuSENyFv9k7r+r3jSUFb/ACyb/wCm1s39J2b5HyjFSjg2HgqVKZ6MhdfkSR8TBrgT9QrU/kNz/YQG+UCzSL15coZDCU3uLOCSNM31h5efoflDU8L0IsfrXsNr2PQ+UggHTOo9ZY8Ap5q9MfxX/tGb8IklPWXnZSj++v0RvwH4yH2KZHUGdhKzj6+AHmG+R3+dpaARLiCZrr/Db3P6Eyo83E/zplHSwlOsMjkqSfCcocfmDNYjg9NAqXs6C99Bnvte/LQ69SZFNIes/eWzk6C1xYG3S5B/V5U9C5J6eigp0crKjfSJzFrg6gqdCOqggx5sNS0OUBtLb6kfRsOfpHKOAQsrPc22ALU/jY3MuUe1rWFhYW0sIWycmbwS4bQNswZrNSRALWUFcxzD+7byEew7eEXNyNL7X9usRwuKaw1W3S1jvJvTD2UkjVWFtNQDb8IieSlbdj8yZMmhB8nmCeGYQDTY+jNXh+HrTNRe9zZL3YL9JgNcqk6LfbMdr31tYrETAYDOm4t2ieqVvZVQZaVFBanSQbLTU7fzHVtzytb8C4rUOFru7uKKfuwmd0SpXqKcqlFIDBVDOeuVR9acKDPQeO8NahwXAMo0q1KlSow+3VF6ZPnkXL7SDCcYrjHy/ucv/wCIMST106fd90OvEH7vKzM1r5VLMwXf6IJsu52lYktODcJq4qqtGguZ2+Cjm7nko6+25AkmrUUtltjq2Tg+GQ71cXiK/qKY7r8T8J6z2b4BSw/DDSBpnvaLPVqkjIzVKepLfYAIHoJ53iOAPjq64XBle5wlNaZrscqhQWvUIG5d+9YW3FthrGeN4mjhaP8AhcM/eWK99XsAKrr9FVA0yqbnndramxlXvRw5V6iUU93b/iw9NM6jBcOTMpVRVr5Qj4ggk95WfdaYJNlPp5RfFtRoVFoFFr06KVKbZmamHrMP3tQMviWzAKOdqY15w/Du1rU8IKVFEokg95WUlqjnm17DKx6m9uVtLVPZ/hdTG18lPwqozO4F8iDTQcydgPyMGkU1blpL9/qM4h1xeIoUlFOgrOwC00KquchqjWNyzG3poo01M9F7WUsPh+HvRyrbuylFLAnOF0f1U+It5dTKIYXGYWmxwuENBAt2qs1GvinUakscxA5+BQbcpyGO4o1UklixOhZmLm3TMeXkNJHcy4+rJU9L5j/D+CtVCFGDFyoyDTc+IX6iW3FOHPpTJKUlFzSUBcxvcNpo1+uu0B2RKoytnvrqtiMhNxcEHobzq+01ZXyhSMwBBYalSdr8vb1lr2dbk1kjGtNf5PPmo5HK9D/zrI4tSzFuvSMVqJRiDqb79b85hqaW5XvIJYmqWjlGocuTlfN7xe2sZpLBVllQrEizWf8Am1I9G3jdKmv1Tb+Ftj5X2PvaJ4e1jcG+ljfbreNBr8rbaQQGFDXax+yf+k8/1vLPs3pW9VYfcfwiFJyNNx0P4dI5g3AdWG4O3MjYjz095DM8iuLR1ge0Qr1Luf1yjeYcpXVz4j+uUzSODFHZV8XdaRZ2IVN8x2BPL1vOK412hNTwUzlTnY+JvUjYeUW/aPxgviRQBslFQSOrsoYk+ikD49ZV8AVGqAO2l+vvOfJPfFHkfiH4jklL0YaXZvz9joeCceakLM2ZOhuSvXKT933TssDxFai5kZWUC5NwoG173Om4+M4ftRhaNMDI97ja4PX8pSdl8cf8SlHvCorlUDBgpV7+Agnz0t/F1tIWTjor0v4hlxS9Ge158fY9w4dSBQN4CCNNB9o3ObmNrafGZWTIL3vYg+ttT90HwbCJToIB4gAfGTe9ySPXQxLiFezjL53E1hZ62GLlIvgZkpKXEGUAaaCZNC76eZ81MZECFK6QYM3PbNGlBlY4sBWEAgk+g/2c4mhjOGU6FVUfIndVKLAMLKxCNY+QBvyIPSfPiy94FxZ6J8LFbbEEqRfow1EiSsw6nD6kaXdHtZ/Zjwy9+6cD7PfVrf7r/OVfaXiuFwNB8NgFRC3hq1E5C1iO83apuL3OXXnacbV7U1nWzVajDmrVqjg+q3195R43Emp6dNvgOUqk/c58fTzb/uSbMw+KszE21FrWO3TTlMq1i5126RZUjuCwjVGVEUs7kKqjck7CWOykthMDh3rVEpJq1RlRRyuTa58hufIGdtwMVcO+IFOouFw4rtTNZlUtUNG9PKoILVG0LELzZteUb7LcIo8Or0zimU4ioCAAfBh0KnxMx+sxGW/IZuVyWP2lcWpMi06WV3zAtVWxygXsgccyTfTYDX6Qlb9jiyZec1BLT9xfjXar9y9Gk9Rs4IevVI7xgRYhEXRARzOu+l7GcNhqcijE7/CNU1tLJUdGPGsapFtwnFrTvmB57C/T8v1aFPEcxbMo1BC9V/Pr7SpWpGKUGnJ0GdydyT6m8ETrCkSCrIKmII5RWapUo1SpQVJosZpCRRIxSFj+cAmkKILNJoYKlvw7HWGVj6E/cYbFtqD10lQn3wjKXRqd/pKyqTyJUgGVZjKCT5I8n4/iKr4ms4Wo2ao9iEynKCQuoGvhAEPwuhVzC/fDbVma3PnaX1f9lj2Z++pAC7fSfQegpm8cofs3rMoZKlEg2KtmcXHoaek8545OV0fI58GZyviym4hRcDTvDYG+neXty31nP4fEPSrU6hFQZKqPm7gFhlcNpfnPRa3YLEWPjpWIt9NyPW2Sc7X/AGZ18ti9D1DNfl/AOnzMmWOVqkRj6XM5XxZ61hiVoIDcG1iDoRqbi1uX4Tn8RWvU6/lzmcNNSjhaVBgpNJAuYG97Dfab4Q378ZhuDbzIIIGnpOyCpbPqcEXCPJoJeZOjwuFVlve+rWNgdAxA5dJkvaJfVRTqj5cIgjDsYAnWanqjFGQqrC0mFoKsbwAIEYpQSiHQQB2i0Lmi9NDDosEBqQj+EfKysCQQQQQSCCDuCNREUEMjyCC2xGNLPmuSb3LEkknqSdzI4jEF7X5e33RNWk6ZgpxSGKaQjTVOFKQGLgxik0CFhqQkEDCNeM0kgaSRymsEMNSWOU1i9IRumIIJoIS0iIRDBVkcsYpqLef4SIEKu0EEwJuRUwtoBY4WtcffHke4sdukpKT2/KWFKqNPS8q0c2TGWlKwFhpEsZwwNqhynp9U/lBvxOmjBSbtvYa29ZWV+0jLmJCKBtck8+v/ABIqjGGLJdxI18M6mzAjodwfQyw4MiEFLKKlz4mAJt5X6dIvw7tTSq7o4HNzlKX6ciPhLJcHRqWqLte5KmwPX9CRZfJOVcZqiaVmW48Ohby+seUyL45rOwB6fcJkWjNRTVnzC9SDVppzIibHtjQM0YJDDAQCSCN0qcDSWNCAHprDqkAkapwQTVJHLCqJthIKsnSWGCwKGMUhBAxREZCXgqQjVMQVFzTk0SMMk0qyATpiN0hBU0jVJYKhqaRlBBosYpiCDAs2qmEAk8sEEcmb6xXzChvaxP6+Yn3B/wBRv7ENh039NfLbXTdMSbGCrAd1r/msP/bXTW9/pe1oQ0m/1SN9AgYb6G5tsLcushC5oFAqiE3/AHrC99BTXS/MeL5eW8ZVmCtYkWFr6Ahtbb+QPwizQ9B1Fs2tmJBN97Df4mCAfAGaozLUJ8ItcizMtgLZt9ND113lhieE0nVkYA31HVddLGRqYYG1SmfGNuYI5jTfTlvCVcQAmcgevO/SS1ZEm3K4/wDMravZiiuUh6gyggrdfEPPTTpOn4RQFOkABlB2XovIfrrKChXao+v0R9I9T9ke361l6uIvYD9GZuJj1Cm1xbEcY/jNztYfAATIrxdx3zW8hueSiZI4kwx3FHzZNiZMmx6ZJYyk1MgB0jNOamQQNUo5SmTJBAUTRmTIINpGqUyZBDHKUaSZMkFQ6yLbzJkEDFOM05kyCBpIdZkyCGFEmsyZBUIki83MgApsTUyQQYZJvor7/hMmQCANttNV8vriHxZ8B/mH3tMmSyNI+xmBPhH65y1wJ8a/zD75kyVZhl9/1EsWfGf1ym5kySXj2R//2Q==" style="width: 259px; height: 194px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -7px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img class="rg_i" name="UYF3G77gZlb_LM:" data-sz="f" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQQERUUEhQWFRUVFxQVFxUVFBUWFBcUGBQVFBQUFBQXGyYfGBkjGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiolHB8qLCwpKSwsLSwsLSwsLCwsLCwpLC8sLyouLykpLCwpLCksLCwsKSwqLCopLCosLC0sKf/AABEIALoBDwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAADBAIFBgEABwj/xABGEAACAQIEAwQFCQYFAwQDAAABAhEAAwQSITEFQVEiYXGBBhMykaEzQlKSsbLB0fAHFCNys+EVJGJz8UOiwhY0gpMXU2P/xAAbAQADAQEBAQEAAAAAAAAAAAACAwQBBQAGB//EADIRAAICAQMBBgUCBwEBAAAAAAECAAMRBCExEgUTQVFhkSJxgaHRwfAUFTJCseHxBjP/2gAMAwEAAhEDEQA/APnnEsSxxF4Zmn1135zf/sbSJrgtFZzOxPQMdPHWg8QfLirx6Xrv9RqbwQ9Yda5lzFSfKcywnJAnsLaZtAXJ/nb86vbVsm2FDMNZnM0nzp3h3DpGVRE8+dWQwYXQgnlIrjXazJxMCNyTKBeHOZhm+sfzoqYJ1PtNHiav8DYg61cLwwONBUja1845mrVkZEyyYZhJBbLHUmmLSdnUt3do1cf4cUJ00Oh6RFV5wxBg7Hal9+W8YW6xff5xHix+FQuEgDVufM93LzqV9YB23jfUdY/XOmcNgc6W50BLSe4afl7qLvMDJM1STtIYfCHLmJbqJJ26/rpU0sE8295qzdBAUCBG3xFMWcMNNNef51K2pbnMqVPCVSYI9T7zRRgG6n3mr1MKKOuDqZtY3nKRVM2cAere81BsCep95rUHBVBsFQjWt5wu6mWbAt1b3mhNgj1PvNahsHQmwdNGsbzmd3Mw2Dbq3vNDbBt1b3mtKcDJgCSeQqTcDufQPwj31QmpduMwTXMm2Ebq31jQmwrfSb6xrUYrABdJk8yNvAdfGhWOHgkFh2AdSdB4Dqe4U4als4zB7uZdsM30m+saE2Hb6TfWNa/i98XYAGg5x5QOgqpfDUwak+cw1yhey30m+saE1lvpN9Y1ePh6A+Hp66k+cHolK1tvpN9Y0FrbfSb6x/Orl8PQXsU9dQfOD0SnZG+k31j+dDZW+k31j+dWrWaC1mnLeYPRKtg30m+sfzoTZ/pt9Zvzqze1QHtU5bjBKSscv9JvrN+dT4fcf1q9tufzm+ie+mLluo4JP4q+f3TVVdhJg43iPFW/zN//AHrv9Rqd4VfAOvlS/FbX+Zv/AO7d/qNXMKmtFfhgRJ7WGcz6JwjEjTp8a0VuwCB31heCX4In8Y84rW4W8RA618jq6iG2jqrQRvLRMCN/fTCNkEHyoGFuyYNPX8IW2jxG3d4UisEjK8iaYI31bskT9lV+JUJMwR5R50e1hyjQ/XtAch3GrDEcOOmVTIDHUSYOwju1rcNYCTyJ4AmZniOGC5goBBiOo15a60/6P4cXbRX5ykkfykR9sU1isGgQ5mB3gLr2lEnuA3pXhnEClxG07RjQ6xtqZ8N69uV6WhqoDQl9QG56fbyHwpq0mk9fhXuI4YeskahtQe7mI3kE/EVNsOdCNR3e+pbFI28pUg3jNpKeRKTsLpTlp65tksWT9XUGs0yKNdwxCA9Sf7fj76GqtnDEf2jJmnaVT2aK2DGdAdgoY/Fj+VEdKPf9tj0t/aoH41ZpMEEnzH6n9ILCUysVJK6E84174od/EuwgsY932Uy61BcKzbDz5e+trssPwrn5QSBKt7VNXSgHaQCBAUmW93KmltIh7Rk93siq25bkkCTrp1NVqTWN+T4QYgcOWPZHfA5Cl7tmNCNat1uC2DHaJ9w7p51X3AWJPmaMHHzgkSvdKA9unnWgm0TsCfCnK0EiV9xKA6U/dtaT3x+vh769esgFv9KgeZ0n4n4VSrQMSodKA6U44oFxaoUzCIm6UC4tOOKWuCqVMAxK6tCwY/ir5/dNMXRQcJ8qvn91qtqO8UYPiVv/ADF7/du/1Gr1q1FOcUs/x7x5+tuctIzvOs+HLn7+2ErbX3M5NjZaP8LGv651qsBa2rNYKxEVquGCuDrG8pTQM8y8wOF1HlV+MEQQdtIgVTYLEDaedaHC4gEaVJoCC5DTpBFxEuIYfIVuATpl7geUig37oyKcwZ2MsBpHcKu/3fMOs7j9bUjiODTqsjXXnHeOvhXR1Okt3eoZB8PI+YhqQNiJlGwihyQNNZWdT0+P40pbQdBJ6GY66eFaGx6M3M0H2eu866mN9qucPwxBOkGNWOrHlqRHump6NBdZzt84jplFwu2xHaXpoZk6dOa/23ozYc2wZEjQwRqBsYPny6VaXuDCdGg+MieRk8/GijCtkIIncjTeeQ7u6nt2e4UqRxwY5TKW2/ONP1z/AFtTNp6I2DlezHORzBmhrg2jb4iNJr5y/Tsh3ErUx3C3QDqJ7pj30/axw1D7HXr5R0qtwtolgsbkSY5edSuTJneT9tep1FunTrTjOMY523z+kIgGWLWrJ5gecfbUL62gTJ6A6nly08KRsLJ/0jVj3fma9im7Cn6Rc+cj8quXUg1l+6UePH0/X/MHG/MlcxVtfZSfER8TrQwTdRiTA1AA02E69aUdq81wKpCySdzyHWB+NJq1bMT14C+Q2/3PERBxXlQoeQ0EkjaftP8AejLlGp1PJe//AFH8KniccCum5+FepRQOpjvMMr8XiswjUjmTAnyGwpQW5Ro/0+6ZP2CrCzby6sAB1bfyFLNiQhMazqTsO4AdKcMn4mMyILhCwnbx51x19WNxHTmx7zU7lxnbTQ8u4VF2gww5HU6kiN+4d1EOJkUfDllWO+fM70reeQ56lQPDWj3cSYIGg28ulI3DVCesAxV6Bcpi5QLlVrFxd6WuUy9LXKoWCYpeoGE+VXz+6aPeoGF+VXz+61X08xLSx4sreuu6aesukf8A2MPwNDws9Kexdub93/du/farPA4AATGtR33BcgzmrV1NIYS1O4qzwwM0S3YMQdv1/amrFiB1/KuPZbmWCvEewJir3CYkCOVUmHI2p200Vzi5RuoStBtNJhMWJqyGuorM4O4JFXdq70r6Hs3tHrBD+EYVj0abCvJhl3Gh7qEl+vB9ennX0KXo2IOIS5hB4fj41xYGkiotcn9cqBcsnr8KNnA3UT04+DWTEe/8KFdwpHsQT46+QO1SuWyTIHx38aCwcbT/AH864WsVTn4D8xDUxYZlZWM6GY3+yrK5irDdphr3qZ+FVzYhuYnpzPkaJw6yrXJMcyO9vA8+flXC0trI/c14IY/3Dgxx33k8diARBGRN8ogO3SRso8da5hOIo65LgC9J9mOQB5EV6/6OmdH+sNffSx9HH+knx/KqXXViwt0bcY23HlPbYjF3g6HVWPvBpd+EKN3PwFePo8w+ePIGiNwu2o136k6T1isFAPNQH1ns+sSuWbS7tPnP2UvfvhPZSOcnf9edNnDWwZLTGp1EfAfClr91DJys3U6x9ulJK9I26R5T0q8RcLGSZpRxNWN3FDki+etLPdJk6CASIAGuw+2kADPOZ6C7NvvbnHLupDE3cxmiNS700bwTF3pa5TL0vcqhIBi1ygPTFyl3qpYEWelrlMvS1yqUgmKXqBhPlV8/utR7tAwnyq+f3Wq6nmJMvb7ziLsb+suffY1osDclRI86xGPuEYi6eXrronlIckj4j31oOG8YhQDrH6/KoNdSc5EgqfpYgzUpaMacqJaEaiq/CY7NqDVlYeuA6svM6AIPEMhpi1QQgO1NWrcVK5hiWGHsjSrC1cgUhh20o4NKruNRzLFGRHLV+fto5u/lVbmipJcMGuhp+1Cgw08UlkuK6UG5iif11pQsfHQ+GndXbZ/X4VXZ2ycTBXmN2mkeHX8KlPn1oKCKKoqU9rsxwBvGCoCcu4cNqN6VNoiatLWGYcqhfwp3j3UGo02oZf4juyD47feeHTxKlrj5oVyBA1zkACNSe+pY2xfYhrLsyMAR24I02NHbBZm/D3mPfSpwTj2Sy7kmSo7yTXqLyVwQxBPgTtj7eMBlxOYnC32Ea/M1LiNLYB582J91LfuMTmYEjUhNT5sdB8a7xG2/ZJLQwJ1J+kYBnnly1zW3bUazcDdIygwPM6++nWdLMdjsM7n22+ZEEQVxw0AAKAd9TvG9BxRyjKDodY1nzkfCrDIEdrZBJGWW1IBgTtrAk0xZ4rh0GX1DtH+hGJ72ObQ06nSdee8cKePbw/f3mkzPLhGd8iAs0xA+09BQ8RYChwGDRpIBiQRME7iZ15xVzjeMXbvYtW/UWz7RgZyPLQeU+NVmHXPcCJozHLLGRAO58pPlWtRUhCVnqJPPA+Q/M9kxbCYEXbqW9QGYAkAkgBRmOnidatvTV8LbtLatqnrQVjIBmRRvnI67Qes8qsF4NvZtYi2giSFOa8/VrjAggdw0HfWFxiqHYKQQCQGXZoMZh4710XU6SooVBLeO3sPztA5ib0u9MPS1yuekwwFyl7lHuUB6pWBFnpa5TTUrcqpIJil2gYX5VfP7rUe9QMJ8qvn901fTzEmLcSvxib2n/Vu/1GpjDYvoaR4t/wC5v/7t3+o1cBjp5GaptQEyC1N8iaPCcWKnQ1o+FcZnRqwdi/FXHD3ZtQDA0nlPSetcnU6ZSJldhWfSsPfzGZmas7bCKxPD+JsAJkac+grR4HG5xXzOo07KZ0K7QZdIelEV6WwqNzEDrTLDurmsN8S5TtmEzV1TULazRAkUsxw3kwJo1taioo6ClM0aBCW0J2E1bJbAAFCwSQo79aYr9H7D7MGnqFzbs4H0HOPzJbHycTkVEipV413mWKiuIw86jQ0letuw3mIkGNDEjTarO4Rz0A1J6DnSGOwxDFgJDRtyO3ur5ntHRitGurVt8ZCn74jVbOxiNqzdSRuNTBIPjzo99T660AFjJbnzYzHuoGJWCdfj3Vy5dAxCMdktqT5IzfiPfXO0VwHVX8WzKNyPP5ek1h4xLFNJukuILsBEmO0d45wKR/eAghWPko18ZNES0zWxClizEmATyHTxotn0bvP83KOrGPgJNJIuvs6q0Jz47+MzYSsxOKbafGNJPOuYHh+bNcdWNpAWbKs5tYCrOhMnwEGavL3D8PhiTdb1tzcWxoB/MOQ8fdS7embhHGW3sQgAIy6QND7Q91WppUqfOpfB8uff8TCc8SoxvGD6s27arZRtCtsy5H/9Lu7Gh+jXA/3q8FbS2ozNGhI0hR4z7vKh8J4S2JuBF5CWbovWOZ6CrnH8PxVm03qLfqbaqS1wvb9eyjViWB7O0wtMoSy4i2wEoPAD/HhiCZT+mfDbOHvKlkmcsupJbKZ7Op11EmD3dazVw0z6pnIiWZ2jUyWYkczqTJHvqHE7At3rlsGQjsk9Spyk+8Gl2EWMbFGBniDELlAemLineNOvL31orH7P7xwxxFwqgVTc9WwOYoBmMn5pIG32U2qpn/pHEyY16IeEXCbAA1xHyY5n+IbQJ6AsD5Caf4vghaw2HaO3e9bdJ6W5CWh4dl2/+Q6VtL9lE4rZCjs4TAZwOhVbkHx7YNXU0Z59PvAnyfGW8rMsgwSJGxgkSO7SlcL8qvn91qK+3lQsJ8qvn91qdVzEmB4tgj+8XtD8rd/qNUrPCnYgKrNOgCgknw0q/wAdbBxFwHYXLn3zNfRL1vD28ELZt5brLqecEAj3iPfU+o1pQyXThbwxY8T5fg/RwgkXLqqAsuqSzwCDlAgKTIGxMRz2p20whQoKqBABMnnMnnPgPCuY3DdqSZP4DT7BRMmxGs68pHLUDbUHyiktYXGSZyrbydh4S2wWKI0JJGggk6jxGorUYLEAp2QBlI71y7SJ2/vWVwJBO4ExvPlWzsei2IC6BSdIUHWCJzdw8a5F9ZsOFG8s0b2NkjeW+Dhhy8qOigc/zqN23+721UAMwHajqN6qcfx4BPZAPx03jpXCfTv3hWfRow2U8y5D1BrsVXpxRFtlmMqq5pHMRIjxke+sg3ptmZmgAGABO2kA+e/nR06KyzOBxMtvCjK7z6Clyj+tCiTWf9HOK+vtZjuCR8Br8af4xislhm6RPhmAJHfUz0EWd2ec4lNZ6ses02CvyI6fZR5qrwWIAg8iB7twaswZr9H7A1o1GlCE/Gmx+Xh9tpJcuGkg1SNQqVd1uIsRO/bLaMQF5gDfnqa4nEMu4JUcxBI7iKJitvNR+P4ClMYQqn4++uDrb7KD1oeBv+IxQDsYZuMWD7RHmjflXr3FLCFuZWA0JtI0Ex0HwqlsW1ds2bsJLOQRAUamfGPtod+TYzEa3bxJ+qYH21Dp+1rrKjY6KOTwfD/ZA95rIAcCWGI9KwPYT6xj4LNVn+N3L9xELlVZgpydnQmDrq3xFI432j+vCgWUtnW7cyqOSqWdu5YEDxNR/wAz1N1nQTtn5feb0gS39M8GltbRRQpJYEARIgGT1I699Za3Za4wRRLMQAO807xHHevZVRciL2UVmHPdnZjEnmSab4fj7GDZWkXrpIDFNUtJ87K3zmjp/wAsuVNVqS4ICbZP4g8CD/dmwzXc1x7VpWyEpPrbpABhAOXOToJqt4v6RNdt+qtqbdomWzOXuP0zudh3CtT6RemVo2Wt4ds73AV0DAKCIJMjeJgdaqvRPCMGDfu6soIm45hUUe2wJEZu7lHKZq2xFRxRQ2zckb4z4f8APrB5lR6O2s2Lww5Z83mMz/8AiKhivRHEm+6+rYy7nNBClS5IbOdACD108dK0vHOOWLF/94D27rqAtuzaYEmZzPdcSFgM0Dwqv496enFWjbsW3thhFxyVzZeaIATqdpPKdKLuKqqyljbg5GPETOY/h/QLsq9u8j9lcpKBravPtrB7YG4B5gEk7Gj9I3t4FL1q3ee9evCLzs/ZRZkqFk9tucyQJ2nUHAFutadh+8CxbOtqw1ybjkewMu3VmOw7yKscD6VYfEYS+uIwqW0w4tuqIfaOeFSSAQxYAE8wzTzqisVsnwDpJzz9/wDswxri37P2xlnBsrrb9XYt27gYGcuUElY+cJbQx41mV44ty9xTEj2f3d7Nv+V2t2LUeIUHzpTif7QsZftNaZ1CvmzFEytlJ+TDT7MGNpjc1mGvEIUBhWKkjqVzZZ8Mze+je+vOUHz9sCATErtAwnyq+f3Wo140DCn+Kvn901lPMS0+qr6EKcRcDs7MGLsttARlZpC5idyDvECDvFW9/hgZlS4EtgiNbhZwNMsDeI3zQdSelNcSxOIKtlDBFYkMu4ALDca86rcFisRcuC5BbLoWIn/k181dZ1nfP1koWuo9Kqd/TmL479mzsxKsAkSDvp3R15Uhe4HZsShBdpg5jlyxoSuUnUnrOwrYYr0kzWSMpEGNjppoTyjesdfNy85MEzrG89+ndW22AsBUx6cePn7RN9dCbouSfrCJwNANH71AWSByzkRr4VqcBYvwukx/1S+schM6n3mqrAcMdAjPlUNqFbMCRt9HStNftJaAkzEdkHskbyP131G/UTltwPXH+5ZpKVUdWMSjxXDXYyCWGupY6Hvms1xtCsydtufMAH4zWsv4oO38PQTMfnVJ6Z4MC2G6tlPfIMfcpensxaFMsqrUksJj8RxZ3tFcxy6qg12mNuW1Io410Gr5B4Ih/wDKKPibOQT0Gb3aD86RnsWx0zMfMz9gr6NAMbRDKQZqfRT0pXDi4l0SBLArqSQYIgx36zyq24/6TW8RYNuyTJZQ0qRosPA1+llHl5185zx7jJ6/qa0nCsJNjN4H/uSo79JUtguPOZZpWbPSeBPovoliy+FSfmyvkNvgQPKr61iSuxrNejNs27AU7zPkQpH21dLer5h7bKL2eliDk8SwgHmWyY0HfSvXcdyG/XlVX66K4cSK6r/+i1r19G2fPG8V3Kgy2w+JVpU8+R5+FTfBruxMd50jxqgxl8BCT0+NCwWDa6lx/VhwmttcxIdgJG/Ln3zHj1ez+1n1QFdtQZh4/kYP29oDoF4MfvsjqUtBUsgy7xCsZmF+l3+EUfh2LtYhWtQOydAdyNCHHQzO22lU72mcZrmYOQBDDsqOiodh+VKvhiCCGA5yCQZ5EEbU9u0HVwwrypGD4beQHh9/WB0y7xnoxm9lgfHQ+8b+6q5/Q24fnL7z+VRTi2JTa6rfzrPxABqf+N4w7ZPK05/GmY0Fp6ijA/v1mfEIP/0M53dR7/yoy+gttRNy7oNzAUe8mgXGx9z59wfy2lT4nX40nd9EMRdM3A7nrcug/iYohXpx/wDOhj88zN/OMX+I8PwnsL69xyXtCe9vY+01m+O+k97FDKxCWuVpNo5Zzu3hoO6tAnoBcO/qx/8AJz9goeI9E7Nr5bFWLfcQs/8Ac4NeZdU46Vr6V9MD33mbecxNuzmMDTqeg61ccB4O2Kf1dnYau59lQeZ6kxoB08TUuLYbBW7berxL3HOwS12CRynQATzk+dK8T4rcw1pcJaY2+yty+y6O9y4ofJmGoVUKrpuQaSunCnNp2Hkc/SZnE3zcbwnCsP6r1qs6AnIpBuu5JJJUezJPPQeVfH8Zj3utcZjHrXN1lHs5pcj3Z2jxqDACguapt1JtwAMAcQDBOaXc0ZzS9w0CwTFrxoOF+VXz+6aLdNBwh/ir5/dNXU8iKM/TS2JJPaGvXfyFet4cWwciwN4Hxis9jfTe2rsp5EjwIO8irbhnpHYujRzPeN9J5VwlCM5GQPU7RqailjhWGYe5gEuKRHtGfOgf4dkUBGAOu4A1MzryMaU/bu27hGU6+Onge+pYrKkEwBznais0Y6O9yCo5IMb8J4lG3CCYe6YBO0yzc+zE0K5hbbLoLm3iPgPGr0vavqMrDSYjeg49nVGzHsqNxMzsBpzJI0NJ1GhRQTWcrjYjDZPjny9NvnFhQZmrAVH0J5Dl40j6X3VeyQdIKt7s4/Gn1S5lYsuV2bSY1GgJ0OnP7edZrjt4sXB/0g+JmftrkUJ1Wg54l1CdK4mbvwRA5n4CgXsHqOWmldS2QddqNP8Az/zX0WeniJNfUZXPhCI8x9lfROFcOS3g7ciS5tlp6F80VlcPakyYgDTzMVs8Q4yIo6oo8cqx+OtQa61mCr65hrX0AmSs4oDy0923wpn/ABPSkLFjUgkaHUcx3GpAIWgKSfEj4VyWRSYAcxh+KltBQRxZs0AEwdZ0H5U7b4IGIaMvSGAJ5QAec6UcYEBliFzCMpIJzj2lkezHfXsIBnELDHxkvUMwBuIdQxAUgmBtrymrHAcSFhR2AEYk5fZZSd99NYpd8PAuQxzsFYgOBG+gG4G/v31pXibKCJOsKMpkhSB39aOi6zTOLKjg/vw8YZAOxmg/9S2gJbOPFZ+yaG3pVhhzb/6n/Ks3Mil7prsr/wCg1PiF9j+ZhqE0z+muHGwuHwSPtIpS9+0BB7Nm4f5iq/YTWWutSrmm/wA51LcYH0iygE0eI/aDd+ZZRf5mZvsy1VYr0zxb/wDVCfyIo+LSfjVS7UB2oDr9S/Ln6bQcCExfEbtz5S7cfua4xH1Ziq5lA5Ua41Ac0AZm3Jgw1q1na0n02C/WuZaj6Q38+KxDdb12PAOVHwAonCLn+Zw3detf1lP41XY95uXD1e4f+81WoxV9ZkWuGgOaIxoDmiUQDBsaBcNFY0BzVCiDF7poOD+VXz+61EumhYP5VfP7rVbVzFGfaeJjDPcYMo0LbbzmMx50jdNhNUzA8o015eNYnEXZv3S7t8rcAAmT2279uVWguSOzaclZ5jUgdSTXzVuiKN/UTIndXz8IzNDheJKTHrGDHZec93fWpsWiy5TcLEAdhmEieomBWa4HgPXL6xsqzoAMucwQDJYx2c2vMzoanieHYgPbGEYOSTnLMgA1HbGoPPUQeWpmoHqDN0qcSilbEXqK5Hp+JfZxZ3XKTOvf5V2xj2UMxK5ToSZgk6CZ0naqtcLeynNfS5b1DZbbesmQICTpDHea7g2Prv3XMtw9omCIgZTJ7+URvSFqdDlTuPLMqViGHUCBx4c/SWDoounM38Rl9mToo5huW23fXzu/xGbl2SWBcweZybH3K3urc8d4iFtMbIz3JNlEy9su3JTHcTtGh6V86sliQlxMlxHGYZSCoKnstOuaHLedXdn1kqzN6D2/TidIEZlgbaNqPcOh1+2aDicL2fw+B+2iWbeUmTABInoJjXoJBE9RRHTv7XQ7/CrODtDAitkaZd+R7++r/DcRBuqpiUMmOUKQD3HXbuiqWyTmBEHSY+ku/lz/ALUcolu4LgLa5yVMBVYCSxnaOYO2/hjoGO/kfea6N07czWWsAb+IuOezbIUaRMqigkCRO417xS9+1dRnZVJtpuwEAqJ1WTJEDcdaB6NYu3de4Ga6BCgW5yyQWAfKp1GimTqZBitbaUBmUEsttVUqykW5I01gVz7yQ+MfP2kHdHO+0SHFrQtrcm3GXKrSFc6kOuWNN96r8T6Q5CvqhCsokwpJYgy0xqdQNeXwcwXDbdkP80PcklrQ0UbqTtkM6COdCv8Ao+iq3qkywAwOdnVuZUKdqUrKBycev72/Wa/ekbYi44/nZhkCkjtMJzHug7aUticcDsQR360HH4Jrdtmd0zAgwJkgnKIk7zm0iDlOtZ2xiwrlWmTtpp4inJpw/wAQ8JG1rg4eamzi+/Q1HE3jyqnCkjSio7jeaE0gHMrSwkQzuaAz1K49AdqYqwsyLtQXaus1BdqeogkyDtQXapM1AZqoUQZPD3sjo30WVvcwP4UtirkuxGxZj5FiRXnagsapXjEyQdqA5qbtQmNNUQZBzQHNEY0BzT1EAwF00PBn+Kvn901K6aHgz/FXz+6atq5izNrxa3aS5cuRI9ZcMyIkO0z50K36TreVhaEMusDoIrEcZ4gfX30kgeuvGJ0n1jfN99I4fFG2wIPupDdnBsljk+ESUIJmrw/pribYIVyFzZip2DaQwG06Ctl6O/tMRswxLurEoVdQGkz2wQdliNNt6+b3R6zWRJ379KrmcqZ6Ggs0FN64IwfSDW7ofhM+58N9PbV62xe6UdSQERraZ5JZWXMdhCzJMwesF08bs3HCWb6tcd86nshUHZkPpDSv28or89vjSNtKmnECQQTvGnWp37FRjkGUi+0Dfefpc3GZrwDECVyHJMNoMwKxofPmZjbG+kvCsXdxGa2AgX1dvNANy4dnurbGrgTqsz2eYrF8D/aU6KbeJz3rbZdQ0XEyiFCk6EaDfxq9sftTtXXCvayLICuWYuFMK8smqsROo2rnfwOpos6lUH2x7cygXpjcyy4j6P3rTj1am8n8Vbh9WwYNO2WTKmfgaUw722RGOsCBG4Ouh8ARV7wn0ks4hillrl31JWGXTTNlRZJBdT2jPcZ5Tg/SHiPqcZdCtKeszgK8rBIcqTJ1mQe4mtoR7WNbbEb+Xv7yj+LWpeppZ4lhcAtoRJEQ3JTIJjciMsHme+rC1wo3yLZzIrZVtloAcqkZdYIP8M9xy76RWMucQt3HLnNJJJGcgdIjnoY8Og0qysemF22EFtuzbYMg+jE6a8u02nfVb6dwAE59Ytu2K84AM+mei3ChYt3HRhduPCypMjLowkxqDPKIjza9JOP/ALpmf1TtmUScrPbVc0NmYaqRMjlXzR/2jYmUYEAqTmgAC4CQSHEbwIkRvVh6RftDtXrV2zYtOTdCg3Ccu/tDLM93Qz03538HqO8BYZBO+Dxjbc/I/WA+sSwEg7xn/wDJZDFpL6EQQQI7xsYgGY5Uvh/2mQCHtl3JJVs8QxCqDliNIJ86xV5PV+0pEjX+0freg2sUjOoC5RI1mSOprp/y+gj+nIkButz/AFTQ4jipuXM7Fi380mdduY8NBrVvh8UoWWGvecx8yaoVs2bZJBJPUwTUbmMB2HnQPUHACjaaECbnmX7cVE6UezxAms1avU9ZvaVO+nAj0cy6bEUNr1IreqXrKT3eI/qh3uUJmqJehs9GFnp52oTNXWagu1OAmSLtQXapO1BdqeogmRY0J2qTNQmanATDIOaC5qbGhMacogGAuGh4M/xV8/utUrpoeCP8VfP7rVZUN4syo4+/+av/AO9d/qNSXrab4/8A+6v/AO9d/qNSNdPEpxCfvLdT76NZxPI86UrorCoMwoDGL2+80MvFcY1A14CeAhlvVNMUaWrwrxUTCgMtcFxJ0YFGKNyZWKnXT2gRFT/fZqsTb9daLbpLVrzEtUJcYe+vMf8ANNJjF5ge6qa021HU1M9YkpTBlyXtkac+/apYS6lsyd+WoNU01MUo1bYzMGxzLm9xIN7U0BckhgPKkFNHt0HdheIZYnmPXL0nQ0S2aVt0zapLDAjBvG7Rpu2aVtUzbqR45RGVaiB6AtEqciNEJnqDPUDUGrwWFOu9CZq4xoT00LBJnmahM1dNCanKJk4zUJmqT0J6aBBMizUJzUzQHpyiCYG41RwJ/ir5/dNeuVzA/Kr5/dNVV8wDP//Z" style="width: 271px; height: 186px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -3px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; text/html 2014-01-15T10:52:07+01:00 jokforyou.mihanblog.com مهرداد علیزاده قیافه افرادی که تقلب نمیدن قیافه من http://jokforyou.mihanblog.com/post/131 <div><div><font size="4">سر امتحان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><font size="3"><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-center;"><font color="#ff0000">(‘_’ )</font>&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-center;"><font color="#ff0000">( ‘_’)</font>&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: -webkit-center;"><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-center;"><font color="#ff0000">(•_•)&nbsp;</font></span><span style="text-align: -webkit-center;">(._.)</span></font></div>